Muzeji

Muzej na prostem Filovci

Muzej na prostem Filovci združuje kulturne spomenike ljudskega stavbarstva ter ohranja in razvija lončarsko obrt. Cimprane hiše, črna kuhinja, stara kopasta peč, žganjarna in stalna razstava obiskovalcu predstavijo značilnosti naše krajine in domačih obrti.
Muzej na prostem Filovci je etnološki muzej, ki prikazuje avtohtono panonsko arhitekturo. Dve cimprači, ki sta kulturna spomenika, obiskovalce seznanjata z  značilnostmi lesene, ilovnate in s slamo krite gradnje. V t. i. "lončarjevi hiši" je na ogled stalna razstava filovskih lončarskih mojstrov 20. stoletja (avtorica Jelka Pšajd), druga cimprača, hiša kulinarike, pa vsebuje črno kuhinjo, ki ob večjem številu obiskov tudi obratuje. Poleg omenjenega  muzej na prostem Filovci ohranja dolgoletno vaško lončarsko tradicijo in hrani eno od poslednjih še delujočih kopastih peči za žganje t. i. črne lončevine. V muzeju je na ogled tudi nekoč največja žganjarna v Pomurju, ki je danes prav tako pod spomeniškim varstvom. Z muzejem upravlja zavod Lončarska vas Filovci, ki ga je ustanovil Alojz Bojnec ml. z namenom, da se na omenjeni lokaciji izoblikuje muzej stavbarstva in domačih obrti, zlasti lončarstva. Zavod lončarska vas Filovci je za učinkovito ohranjanje ljudskega stavbarstva v povezavi z lončarstvom in keramiko leta 2008 prejel Murkovo listino, ki jo podeli Slovensko etnološko društvo. Muzej danes predstavlja eno od osrednjih kulturno-turističnih destinacij v Pomurju in obiskovalcu predstavi avtohtoni ambient pomurske krajine in podrobneje seznani z značilnostmi tako tradicionalnega lončarstva kot sodobnega načina proizvajanja keramike.

Podatki o turistični ponudbi in dogajanju v muzeju so dosegljivi
na spletni strani www.bojnec.com
in na elektronski pošti info@bojnec.comOcena
Ocena
Komentiraj
Ni komentarjev.
Pokrajinski muzej Murska Sobota - Pokrajinski muzej Murska Sobota je osred... » več
Grad pri Gradu na Goričkem - Na grajskem dvorišču in pred gradom se... » več
Galerija-Muzej Lendava / Galéria-Múzeum Lendva - Lendavski grad je prvič omenjen v listi... » več
Muzej Ljutomer - V okviru Splošne knjižnice Ljutomer de... » več
VESTNIK
TURISTIČNE AGENCIJE
Muranica GoPrekmurje.si je turistični informativni in prodajni portal, ki ponuja aktualne informacije o naravnih in turističnih znamenitostih, prireditvah, šegah in navadah in kulinariki. » več
Center Turizem d.o.o. Turistična agencija CENTER v svojih poslovalnicah v Murski Soboti, Mariboru in Ljutomeru ponuja kompletno turistično ponudbo na enem mestu. » več
Relax Turizem Programi družbe Relax Turizem d.o.o. temeljijo na zadovoljevanju potrebe po koriščenju prostega časa- torej na poslanstvu »zadovoljiti potrebe po sproščenem koriščenju prostega časa«. » več
Turistična agencija Pütra Pomurje predstavljeno na Pütrin način. » več
Turistična agencija Klas Murska Sobota Turistična agencija Klas nudi: letovanja poleti in pozimi po Sloveniji in tujini, potovanja in izlete za zaključene skupine ali individualne prijave, prodajo vstopnic za koncerte in prireditve, posebno ponudbo za Pomurje in občasne avtobusne prevoze. » več
KORISTNE INFORMACIJE
Javna prevozna sredstva in avtomobilska vožnja Avtobusne povezave, železniške povezave, pomoč na cesti; ... » več