Pomurje

Izravnalna pomoč rejcem molznicsreda, 17.05.2017

avtor: J. V.
Višina pomoči bo dodeljena na kilogram oddanega mleka in bo odvisna od števila vseh kilogramov mleka – Tekoče obdobje je trajalo od 1. januarja do 31. marca
Na osnovi uredbe o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka so ti upravičeni do nepovratnih sredstev v obliki podpore za nepovečanje oddaje mleka v tekočem obdobju v primerjavi z referenčnim obdobjem. Tekoče obdobje je trajalo od 1. januarja do 31. marca letos, referenčno obdobje pa od 1. januarja do 31. marca lani. Za ukrep se zagotavljajo sredstva v višini do 2,29 milijona evrov, od tega je polovica evropskih in polovica proračunskih sredstev. Višina pomoči bo dodeljena na kilogram oddanega mleka in bo odvisna od števila vseh kilogramov mleka, ki jih je upravičenec oddal v tekočem obdobju.

Do podpore je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, če to v tekočem obdobju ni povečalo oddaje mleka prvemu kupcu mleka v primerjavi z referenčnim obdobjem. Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo vsem upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev sredstev, najpozneje do 10. maja poslala predtiskan obrazec »Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka«. Podatke o oddaji mleka v tekočem in referenčnem obdobju pridobi agencija iz tržnoinformacijskega sistema za mleko. Upravičenec bo moral izpolnjen in podpisan izvod predtiska poslati na naslov Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najpozneje 19. maja.

Če kmet ne prejme obrazca agencije in je imel oddajo mleka v tekočem letu manjšo ali enako kot v referenčnem letu, lahko vloži zahtevek na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani agencije. Podpisan zahtevek z dokazili (potrdila o oddaji mleka za tekoče in referenčno obdobje) mora poslati na agencijo najpozneje 19. maja. Obvestila o višini dodeljenih sredstev bodo kmetje dobili do 8. septembra, izplačilo pa najpozneje 30. septembra. Na agenciji opozarjajo, da obrazec z dokazili o prodaji mleka pošljejo samo tisti kmetje, ki niso prejeli predtiskanega obrazca. Predtiskan obrazec kmetje dobijo za informacijo, da preverijo, ali so podatki iz uradne evidence točni.

Vestnik št. 18, 4.5.2017
oglasno sporočilo
Ocena
Ocena
Komentiraj
Ni komentarjev.
Prodaja premoženja TMK Črnci delno uspešna - Tovarno močnih krmil (TMK) Črnc... » več
Dvorec Freudenau bi lahko bil velika znamenitost - Primer dvorca sredi Apaškega ... » več
Vlasta Nussdorfer prišla v Lendavo - »Ker ugotavljamo, da v zadnjem času v Slov... » več
Ministrica Majcnova v bioplinarni v Lendavi - Ukrep prepovedi dovažanja in prede... » več
E-NOVICE
Prijavite se na pomurske elektronske novice.
POŠLJI
VESTNIK
oglasno sporočilo
NAJBOLJ KOMENTIRANO
Pričakujejo Slovence z vseh celin Prihodnji petek, 7.7.2017, se bo v Dvorcu Rakičan začelo s... » več
Praznik evropske Amazonke V kraju Letenye na Madžarskem so se zbrali predstavniki iz ... » več
Dobrodošli doma: V Rakičanu so se zbrali Slovenci iz vseh celin Še danes bo v Dvorcu Rakičan potekalo srečanje Slovencev ... » več