Gospodarstvo

Kekec spet na dražbičetrtek, 11.08.2016

avtor: J. Votek
Zgodba o najbolj prepoznavni Pomurkini blagovni znamki očitno še ni končana
Stečajna upraviteljica Mesne industrije Pomurka Alenka Gril je ponovno odprla zgodbo blagovne znamke Kekec. Pred dnevi je na njen predlog sodišče izdalo sklep, da se izvede nezavezujoče zbiranje ponudb za prodajo blagovne znamke Kekec in mednarodne znamke Kekec. Sodišče je v obrazložitvi sklepa zapisalo, da ima Pomurka v lasti dve blagovni znamki Kekec. 

Enkrat je bila registrirana pri Uradu RS za intelektualno lastnino v decembru 2006 in je veljavna do februarja 2026. Ista blagovna znamka je bila junija 2007 registrirana pri Svetovnem uradu za intelektualno lastnino, in sicer do konca junija 2017, ko ji poteče mednarodna veljavnost. Registrirana blagovna znamka zajema razrede 29, 35 in 40 po nicejski klasifikaciji. Razredi pomenijo opis blaga in storitev, ki jih je mogoče opravljati pod blagovno znamko. Domačo in mednarodno registracijo blagovne znamke Kekec je opravila družina Volk in zajema znotraj posameznih razredov vso proizvodnjo in predelavo v Pomurki in MIP-u. Po prenosu vseh blagovnih znamk na hčerinsko družbo MIP DML in potem zastavo teh znamk pri bankah upnicah so si z registracijo Kekca zagotovili nemoteno nadaljnje poslovanje. 

V obrazložitvi sklepa o prodaji je zapisano, da je bila uporaba blagovne znamke Kekec z licenčno pogodbo prenesena na družbo Osem, vendar pogodba ni več v veljavi. Stečajna upraviteljica Pomurke je takoj, ko je blagovno znamko kupila družba Osem, sprožila pravni spor in zahtevala izbris blagovne znamke Kekec pašteta, ki da je njen najemnik družba Osem naj ne bi uporabljal, ampak je uporabljal blagovno znamko Kekec. Sodišče je argumente Grilove zavrnilo z obrazložitvijo, da prodaja oziroma nakup premoženja v stečajnem postopku očistita pravnih napak, med drugim tudi z obremenjenostjo s pravicami drugih oseb. Ena od takih pravnih napak bi bila lahko dalj časa trajajoča neuporaba blagovne znamke (v tem primeru Kekec paštete), ki bi bila lahko razlog za njen izbris oziroma razveljavitev. Postopek v zvezi z izbrisom blagovne znamke Kekec paštete še ni končan, saj se je stečajna upraviteljica pritožila.

Ob pritožbi zoper odločitev sodišča se je Grilova odločila za nov korak, in sicer za zbiranje nezavezujočih ponudb za prodajo blagovne znamke Kekec. Legitimnost prodaje postavlja pod vprašaj omenjena odločitev prvostopenjskega sodišča in tudi obrazložitev sklepa o prodaji blagovne znamke Kekec, v katerem je zapisano, da je Pomurka z licenčno pogodbo odstopila koriščenje blagovne znamke Kekec družbi Osem.

Toda: v sodnem sporu med Pomurko v stečaju in hčerinsko družbo MIP DML je sodišče na prvi stopnji odločilo, da so vse blagovne znamke v lasti družbe MIP DML. S prenosom blagovnih znamk na MIP DML so bile prenesene tudi vse pogodbe – med njimi licenčna in najemna pogodba za blagovno znamko Kekec. Po končani prodaji blagovnih znamk s strani družbe MIP DML je višje sodišče odločilo, da so blagovne znamke last matičnih podjetij Pomurke in MIP-a. Odločitev pa ni pomenila razveljavitve prodaje blagovnih znamk, ampak zgolj pravico do kupnine in najemnine, ki jo je družba plačala MIP DML. Blagovno znamko, ki je bila predmet najemne in licenčne pogodbe, je kupila družba Osem. Miroslav Flisar, direktor in lastnik družbe Osem, odločitve Alenke Gril ne komentira, po posvetu s svojimi pravnimi zastopniki pa se bo odločil, ali se bo zoper sklep o zbiranju ponudb za prodajo blagovne znamke Kekec pritožil. 

Vestnik št. 30, 28.7.2016
Ocena
Ocena
Komentiraj
Ni komentarjev.
Prvič posebna "božična" Radenska - Jabolka in cimet, obdana z mehurčki - v pra... » več
Delajo manjše hidroelektrarne za tuje naročnike - Podjetje je strojno opremljen... » več
Elrad International praznuje - Pred dvajsetimi leti je v mestu Gornja Radgona zač... » več
Gradnja ceste nacionalnega pomena - Družba Pomgrad je z lokalnimi izvajalci zače... » več
E-NOVICE
Prijavite se na pomurske elektronske novice.
POŠLJI
VESTNIK
NAJBOLJ KOMENTIRANO
Prva je skrb za druge Nizke temperature prinašajo tudi spremenjene razmere na ces... » več
Murske krone: Predstaviti želijo najboljše v regiji Z darilnimi boni povezujejo ponudnike v regiji in jo tako pr... » več
Imata čar in sijaj, ne pa življenja Hotel Elizabeta v Lendavi zaprt, sameva tudi »črna vdova«... » več